Modernizacja
Wydziału
Inżynierii
Materiałowej
i Ceramiki
AGH Kraków

(POIS.13.01.00-00-014/08)

Aktualności
O projekcie
Lokalizacja
Harmonogram
Postęp rzeczowy
O beneficjencie
Harmonogram realizacji projektu


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Bartosz Ostrowski, 2014