wimic agh

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 1/RW/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016-2020

 

Uchwała nr 1_27.01.2017 zmiana składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 2/RW/2017 z dnia 27.01.2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowych Studiów Doktoranckich: „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej”

 

Uchwała nr 2_27.01.2017 utworzenie środowiskowych studiów doktoranckich


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 3/RW/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia  warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 3_24.03.2017 warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów 2018-2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 4/RW/2017 z dnia 24.03.2017 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018

 

Uchwała nr 4_24.03.2017 limity na I rok studiów 2017-2018


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 5/RW/2017 w sprawie wniosku do Senatu AGH o utworzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska i Ekotoksykologia i powierzenie jego prowadzenia Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki  

 

Uchwała nr 5_24.03.2017 RW_ws OSiE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5_24.03.2017 Plan

Załącznik nr 2 do uchwały nr 5_24.03.2017 EKK

Załącznik nr 3 do uchwały nr 5_24.03.2017 warunki rekrutacji


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 6/RW/2017 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 6_24.03.2017 Rekrutacja na Studia Doktor. 2018_2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki nr 7/RW/2017 z dnia 24.03.2017 w sprawie szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018

 

Uchwała nr  7_24. 03 2017 szczegółowe zasady rekrutacji na  SD - 2017_2018