wimic agh

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE


zaprasza na 


OTWARTE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU (WYKŁAD PROFESORSKI), które odbędzie się w dniu 12.01.2018r. o godz. 10.00 w sali nr 0.18a, paw. B-8, parter. 


Dr hab. inż. Piotr Izak, prof. AGH 
AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


wygłosi referat pt.: „Dlaczego reologia?”. 


Wyżej wymieniona osoba zgodnie z przyjętą procedurą ubiega się o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora.