wimic agh

Jubileusz 70-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Piątek 18 października 2019r.

1. Rozdanie dyplomów                                                                9:30 – 10:45

2. Inauguracja roku akademickiego 2019/20                            11:00 – 14:00

3. Obiad                                                                                         14:00

4. Spotkania w Katedrach                                                            15:30

5. Bal Ceramika                                                                              20:00

Szczegóły dotyczące Jubileuszu będą umieszczane na stronie w miarę ich doprecyzowywania.