wimic agh

Zamieszczamy list Państwa Jaśkiewiczów do Przyjaciół z Wydziału...

Szanowni Państwo!

Tutaj znajdziecie list Państwa Jaśkiewiczów do Przyjaciół, Koleżanek i Kolegów z Wydziału.

Informujemy, że podsekretarz stanu prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski zatwierdził kategorie jednostek naukowych ustalone przez komisje Rady Nauki zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę.