wimic agh

Prof. Piotr Stepnowski

Wydział Chemii

Uniwersytet Gdański

Za wieloletnie wspieranie działań Wydziału w środowisku Polskiej Chemii. Za życzliwość i pomoc wniesioną w rozwój Wydziału. Za wielokrotnie okazywaną gotowość do popierania Wydziału w różnych obszarach jego działania. Za prezentowaną z urokiem postawę człowieka kreującego pozytywny wizerunek Wydziału i jego pracowników.

 

Prezes Jerzy Michalak

Prefbet Śniadowo

Za bardzo aktywne wspieranie współpracy pomiędzy Wydziałem a producentami betonu komórkowego. Za nieoceniony wkład w rozwój badań naukowych, procesu innowacyjnego i dydaktycznego, tworzonych w wyniku współdziałania Wydziału ze stroną przemysłową. Za opiekę i stwarzanie warunków rozwoju dla pracowników, absolwentów i studentów naszego Wydziału.

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiaowej i Ceramiki AGH nr 1/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020.

 

Uchwała nr 1 23-03-2018 r. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów 2019-2020


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 2/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała nr 2 23.03.2018r. Limit przyjęć 2018-2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 3/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie wniosku do JM Rektora AGH o utworzenie „Aplikacyjnych studiów doktoranckich w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych" i powierzenie jego prowadzenia Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska wspólnie z Wydziałem Ceramiki i Inżynierii Materiałowej AGH

 

Uchwała nr 3 23.03.2018r. Wniosek o utworzenie Aplikacyjnych studiów doktoranckich w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 4/RW/2018 z dnia 23-03-2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2019/2020

 

Uchwała nr 4 23-03-2018 Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2019/2020


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH nr 5/RW/2018 z dnia 23.03.2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018/2019

 

Uchwała  nr 5 23.03.2018r. Szczegółówe warunki rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2018-2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 6/RW/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie: opinii do wniosku o nadanie tytułu Konsula Honorowego AGH Panu Prof. KIYOTAKA MATSUURA z Hokkaido University (Sapporo)

 

Uchwała nr 6 23.03.2018r. Konsul Honorowy prof. Kiyotaka Mastuura


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 7/RW/2018 z dnia 27.04.2018 r. sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej" (FCB)

 

Uchwała nr 7 27.04.2018 Szczegółowe zasady rekrutacji na FCB 2018/2019


 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Nr 8/RW/2018 z dnia 27.04.2018 r. w sprawie: szczegółowych warunków rekrutacji na  "Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych"

 

Uchwała nr 8 27.04.2018 r. szczegółowe zasady rekrutacji na  SD - 2018/2019


 

 

Absolwenci WIMiC – Jan i Katarzyna Mader – współzałożyciele fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom – Fundacja Ruperta Mayera”

          Szanowni Państwo, 

          Serdecznie zachęcamy do przeczytania wywiadu, który ukazał się w lutowym numerze Biuletynu AGH, ze współzałożycielami Fundacji „Dzieło Pomocy Dzieciom – Fundacja Ruperta Mayera” – Janem i Katarzyną Mader. Organizacja ta wspiera działalność charytatywną, opiekuńczo-wychowawczą, dla sierot naturalnych i sierot społecznych, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo, pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych, rozbitych. 

          Zapraszamy również na stronę internetową Fundacji http://www.dpd.pl/dpd/