wimic agh

 

 

Rekrutacja letnia na studia w roku akademickim 2018/2019.

 

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy

licencjata lub magistra.  

 

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera zapraszamy

do wzięcia udziału w rekrutacji zimowej (styczeń 2019).

  

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalności:
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Specjalności:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE

 


Opisy kierunków

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

Cykl rekrutacyjny 1: 11.09.2018 r., godz. 10:00, budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

Cykl rekrutacyjny 2: 20.09.2018 r., godz. 10:00, budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej.

Kierunek: Technologia Chemiczna
Obowiązujący zakres materiału

Kierunek: Inżynieria Materiałowa
Obowiązujący zakres materiału

Kierunek: Ceramika
Obowiązujący zakres materiału

  

KALENDARZ REKRUTACYJNY