wimic agh

 

 

Rekrutacja zimowa na studia w roku akademickim 2017/2018.

 

Do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy kandydatów posiadających tytuł zawodowy

inżyniera lub magistra inżyniera.  

 

Kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata lub magistra zapraszamy

do wzięcia udziału w rekrutacji letniej (wrzesień 2018).

  

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalności:
TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH
TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH
TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI

 

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Specjalności:
MATERIAŁY FUNKCJONALNE
MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE MATERIAŁOWE
BIOMATERIAŁY I KOMPOZYTY
FUNCTIONAL MATERIALS (IN ENGLISH)

 

Kierunek: Ceramika

Specjalności:
WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA


Opisy kierunków

 

EGZAMIN WSTĘPNY

 

Cykl rekrutacyjny 1: 05.02.2018 r., godz. 09:30, budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

Cykl rekrutacyjny 2: 13.02.2018 r., godz. 09:30, budynek B-6, sala 404 / budynek B-8, sala -1.24A

Egzamin odbędzie się w wersji elektronicznej.

Kierunek: Technologia Chemiczna
Obowiązujący zakres materiału

Kierunek: Inżynieria Materiałowa
Obowiązujący zakres materiału

Kierunek: Ceramika
Obowiązujący zakres materiału

  

KALENDARZ REKRUTACYJNY