wimic agh

KIERUNKI i SPECJALNOŚCI

Kierunek: Technologia Chemiczna

Specjalności:
Ceramika i szkło
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości
Materiały dla Ochrony i Kształtowania Środowiska

 

EGZAMIN WSTĘPNY

16.09.2016 godz. 10:00, budynek B8 sala 0.10

 

Kierunek: Technologia Chemiczna

Obowiązujący zakres materiału

 

KALENDARZ REKRUTACYJNY