wimic agh

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów inż - Rok IV IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2018/2019 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2018-2019 - semestralne plany studiów mgr - Rok II IM, TCH, C,

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR LETNI studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki. 2017-2018 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK I, IM, TCH, C, ChB;

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR LETNI studia magisterskie II stopnia

Warunki wpisu na rok akademicki, 2017-2018 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK I, IM, TCH, C

Warunki wpisu na rok akademicki, 2017-2018 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK II, IM, TCH, C

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok II IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok III IM, TCH, C, ChB

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów inż - Rok IV IM, TCH, C, ChB

Wpisy na rok akademicki 2017/2018 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:

Warunki wpisu na rok akademicki 2017-2018 + semestralne plany studiów mgr - Rok II IM, TCH, C,

Wpisy na rok akademicki 2016/2017 - SEMESTR LETNI studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK I, IM, TCH, C, ChB;

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK II, IM, TCH, C, ChB;

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK III, IM, TCH, C, ChB.

Wpisy na rok akademicki 2016/2017 - SEMESTR LETNI studia magisterskie II stopnia: 

Warunki wpisu na rok akade, 2016-2017 + semestralne plany studiów magisterskich - ROK I, IM, TCH, C

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów magisterskich- ROK II, IM, TCH, C.

Wpisy na rok akademicki 2016/2017 - SEMESTR ZIMOWY studia inżynierskie I stopnia:

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK II, IM, TCH, C, ChB;

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK III, IM, TCH, C;

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów inżynierskich - ROK IV, IM, TCH, C, ChB;

Wpisy na rok akademicki 2016/2017 - SEMESTR ZIMOWY studia magisterskie II stopnia:  

Warunki wpisu na rok akade. 2016-2017 + semestralne plany studiów magisterskich- ROK I, IM, TCH, C;

 

 

Materiały do obron:

UWAGA STUDENCI!
Przy rejestracji pracy magisterskiej potrzebny jest również egzemplarz do teczki, wymogi:
• miękka oprawa,
• czcionka Times New Roman rozmiar 10,
• interlinia 1,
• wydrukowany dwustronnie.

 

Materiały do obron 2018 r.

Dokumenty do rejestracji prac magisterskich dla II roku drugiego stopnia, studiów stacjonarnych 2017/2018

Zasady rejestracji prac magisterskich

Strona suplementu

Strony tytułowe do pracy magisterskiej

Materiały do obron 2018 r.

Dokumenty do rejestracji prac inżynierskich dla IV roku pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych 2017/2018

Rejestracja i objaśnienia projektu inżynierskiego

Strona suplementu

Strony tytułowe do projektu inżynierskiego 

Materiały do obron 2017 r.

Dokumenty do rejestracji prac magisterskich dla II roku drugiego stopnia, studiów stacjonarnych 2016/2017

Zasady rejestracji prac magisterskich

Strona Suplementu

Strona tytułowa do pracy magisterskiej

Materiały do obron 2017r.

Dokumenty do rejestracji prac inżynierskich dla IV roku pierwszego stopnia, studiów stacjonarnych 2016/2017.

Rejestracja i objaśnienia projektu inżynierskiego

Strona suplementu

Strony tytułowe do projektu inżynierskiego

 

 

Podania do pobrania:

1. Ogólne

2. Urlopy

3. Reaktywacja w prawach studenta

4. Przeniesienia

5. Karta obiegowa dla I, II, III roku, st. I

6. Karta obiegowa dla IV roku, I st. oraz II roku, II st.

7. Programy studiów magisterskich dla I roku II stopnia, kierunki: IM, TCH, C

8. Programy studiów magisterskich dla II roku II stopnia, kierunki: IM, TCH, C

9. Podanie o przepisanie ocen

Pozostałe podania do odbioru w Dziekanacie (B-8, pokój 0.22)

 

Materiały do obron inżynierskich IV rok 2012/2013

Zasady rejestracji projektu inżynierskiego
Strony tytułowe do projektu inżynierskiego
Wyciąg z indeksu - Technologia Chemiczna (studia I stopnia)
Wyciąg z indeksu - Inżynieria Materiałowa (studia I stopnia)
Suplement - Technologia Chemiczna (studia I stopnia)
Suplement - Inżynieria Materiałowa (studia I stopnia)

 

Egzamin inżynierski / wstępny na studia II-stopnia

Pytania:

Kierunek: Technologia Chemiczna

Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Kierunek: Ceramika

Kierunek: Chemia Budowlana

Te same pytania dotyczą egzaminu inżynierskiego i egzaminu wstępnego na studia II-stopnia na trzy wymienione kierunki.

Stypendia
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o stypendium socjalne

- Utrata dochodu
- Uzyskanie dochodu
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5
- Załącznik nr 6
- Załącznik nr 7
- Załącznik nr 8
- Załącznik nr 9

Oświadczenie studenta o braku zmiany sytuacji materialnej 

Wniosek o stypendium Rektora

Wniosek korygujący

Dokumenty do umów ze studentami

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica (tekst jednolity obowiązujący od 1 października 2011 r.)
Uchwała Nr 61/2006 Senatu AGH z dnia 31 maja 2006 w sprawie: zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 142/2006 z 29 listopada 2006 r. oraz uchwałą nr 158/2011 z 28 września 2011 r.)
ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 Rektora AGH z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w roku akademickim 2011/2012
(załącznik 1)
(załącznik 2)
ZARZĄDZENIE Nr 16/2005 Rektora AGH z dnia 1 września 2005 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów
Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie