wimic agh

Organizacja roku akademickiego 2016/2017 

 

1 października do 19 lutego – semestr zimowy

1 października do 27 stycznia – zajęcia semestru zimowego*

22 grudnia do 2 stycznia – wakacje zimowe

28 stycznia do 8 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa

9 lutego do 12 lutego – przerwa międzysemestralna

13 lutego do 19 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

20 lutego do 26 lutego – przerwa międzysemestralna

 

*10 listopada 2016 r. (czwartek) – zajęcia odbywają się według planu z piątku

*24 stycznia 2017 r. (wtorek) – zajęcia odbywają się według planu z czwartku

*25 stycznia 2017 r. (środa) – zajęcia odbywają się według planu z piątku

*26 i 27 stycznia 2017 r. – dni przeznaczone na ewentualne odrabianie zajęć

 

27 lutego do 30 września – semestr letni

27 lutego do 16 czerwca – zajęcia semestru letniego*

13 kwietnia do 19 kwietnia – wakacje wiosenne

17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie

1 lipca do 17 września – praktyki

1 września do 17 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

 

*16 czerwca 2017 r. – dzień przeznaczony na ewentualne odrabiane zajęć

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2016 r., 11 listopada 2016 r., 6 stycznia 2017 r., 1 maja 2017 r., 3 maja 2017 r., 15 czerwca 2017 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016 r., 2 listopada 2016 r., 2 stycznia 2017 r., 2 maja 2017 r.

Okres od 18 do 30 września 2017 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.