wimic agh

 

2017/2018

1 października do 18 lutego – semestr zimowy

1 października do 26 stycznia – zajęcia semestru zimowego

22 grudnia do 2 stycznia – wakacje zimowe

27 stycznia do 11 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa

12 lutego do 18 lutego – zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

19 lutego do 25 lutego – przerwa międzysemestralna

 

26 lutego do 30 września – semestr letni

26 lutego do 22 czerwca – zajęcia semestru letniego

30 marca do 4 kwietnia – wakacje wiosenne

23 czerwca do 6 lipca – letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa

7 lipca do 31 sierpnia – wakacje letnie

1 września do 16 września – letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 31 maja.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 30 kwietnia, 2 maja, 4 maja.

Okres od 17 do 30 września 2018 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.