wimic agh

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS – uczestnik studiów III stopnia.

Stanowisko: doktorant - stypendysta

 

Wymagania:  

- uczestnik studiów doktoranckich III stopnia inżynieria materiałowa,  

- znajomość zagadnień związanych z technologią otrzymywania materiałów amorficznych,  

- znajomość metod badań strukturalnych (najważniejsze: XRD, FTIR, SEM/EDS, Raman, MAS NMR),  

- znajomość zagadnień dotyczących właściwości luminescencyjnych szkieł domieszkowanych lantanowcami oraz ich metrologii,  

- znajomość podstaw technologii wytwarzania światłowodów aktywnych,  

- znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca opracowania wyników badań (m.in. program do analizy oraz dekonwolucji widm w podczerwieni) oraz przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych,  

- umiejętność analitycznego myślenia umożliwiająca projektowanie i wykonywanie badań wraz z ich interpretacją,  

- znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,  

- odbyty staż/praktyka zagraniczna (min. 6 miesięcy),  

- uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych (min. 2),  

- posiadanie doświadczenia w realizacji projektów naukowo-badawczych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem,  

- posiadanie dorobku naukowego (min. 2 publikacje naukowe),  

- zaangażowanie w samorozwój naukowy, umiejętność pracy zespołowej.  

 

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie OPUS NCN pt. „Szkła germanianowe domieszkowane lantanowcami - badania spektroskopowe i strukturalne” przeznaczone do wykonania przez doktoranta stypendystę dotyczy syntezy szkieł i charakteryzacji ich właściwości fizykochemicznych.

 

Kandydat będzie uczestniczył  w zadaniach badawczych:  

otrzymywanie domieszkowanych i ko-domieszkowanych szkieł modyfikowanych związkami pierwiastków wysokofononowych oraz niskofononowych,  

zbadanie właściwości fizykochemicznych i analizę wpływu modyfikatorów oraz jonów ziem rzadkich na otrzymywanie, strukturę oraz parametry luminescencyjne szkieł.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 24 lipiec 2017, 23:59

Forma składania ofert: elektronicznie - na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warunki zatrudnienia:

• Wynagrodzenie w formie stypendium : 2000 zł/miesiąc

• Data rozpoczęcia pracy: sierpień 2017

• Okres stypendium: 36 miesięcy Stypendium będzie wypłacane w ratach, na podstawie umowy, zawartej między jednostką a młodym naukowcem, która określa wysokość tego stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania.

 

Miejsce pracy:

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

 

Dodatkowe informacje:

Stypendia zostaną przyznane na podstawie decyzji komisji stypendialnej, powołanej zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.” (https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal6.pdf).

 

Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny

- CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego

 

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 24 lipca 2017 roku, do godziny 23.59, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Dr hab. Dominik Dorosz, prof. AGH

Wydział inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

30-059 Kraków al. Mickiewicza 30

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną. Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883".