wimic agh

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS - student, studiów III stopnia

Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa (CIRS) koordynuje wyjazdy na praktyki Erasmus+ dla studentów I, II, III stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Akademii Górniczo-Hutniczej z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Miejsce stypendialne w projekcie OPUS – uczestnik studiów III stopnia.