wimic agh

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzone są studia na czterech kierunkach:

 

Kierunki kształcenia i specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Ceramika

CERAMIKA TECHNICZNA I KONSTRUKCYJNA

WZORNICTWO CERAMIKI I SZKŁA

MATERIAŁY DLA KONSERWACJI I REWITALIZACJI


Chemia Budowlana


Inżynieria Materiałowa

MATERIAŁY FUNKCJONALNE

MIKRO- I NANOTECHNOLOGIE MATERIAŁOWE

BIOMATERIAŁY I KOMPOZYT


Technologia Chemiczna

TECHNOLOGIA CERAMIKI I MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH

TECHNOLOGIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

ANALITYKA I KONTROLA JAKOŚCI